AMBIENT

Bài tập 1-2.5 trang 6 SBT Vật lý 6

Giải bài 1-2.5 tr 6 sách BT Lý lớp 6

Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy ? 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Những loại thước đo độ dài mà em biết : thước dây, thước thẳng, thước cuộn, thước kẻ, thước kẹp, thước nửa mét,… Người ta sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau vì để :

     + Phù hợp với hình dáng đối tượng cần đo. (thẳng, cong)

     + Phù hợp với chiều dài đối tượng cần đo. ( lớn, nhỏ)

     + Phù hợp với công việc ( VD : một số công việc yêu cầu đo với độ chính xác cao hơn hay tương đối ).

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-2.5 trang 6 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>