AMBIENT

Bài tập 1-2.8 trang 6 SBT Vật lý 6

Giải bài 1-2.8 tr 6 sách BT Lý lớp 6

Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 0,2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng?

A. 240mm

B. 23cm

C. 24cm

D. 24,0cm 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Vì ĐCNN của thước là 0,2cm nên không thể cho kết quả chính xác đến mm như đáp án A. Mặt khác ĐCNN là số thập phân có thể cho kết quả chính xác đến một số sau dấu phẩy. Vậy cách ghi kết quả D là đúng nhất.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-2.8 trang 6 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>