YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1-2.9 trang 6 SBT Vật lý 6

Giải bài 1-2.9 tr 6 sách BT Lý lớp 6

Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau :

a) l1 = 20,1cm       b) l2 = 21cm      c) l3 = 20,5cm

Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong mỗi bài thực hành 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) ĐCNN của thước đo dùng trong bài thực hành 1 là 0,1cm.

b) ĐCNN của thước đo dùng trong bài thực hành 2 là 1cm.

c) ĐCNN của thước đo dùng trong bài thực hành 3 là 0,5cm hoặc 0,1cm

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-2.9 trang 6 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF