AMBIENT

Bài tập 1-2.23 trang 8 SBT Vật lý 6

Giải bài 1-2.23 tr 8 sách BT Lý lớp 6

Cho các dụng cụ sau:

- Một sợi chỉ dài 20cm

- Một chiếc thước thẳng

- Một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng kim loại

Hãy nêu cách xác định chu vi của đồng tiền .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Dùng sợi chỉ dài 20cm quấn một vòng quanh đồng tiền. Đánh dấu chiều dài 1 vòng của sợi chỉ

- Dùng thước thẳng đo chiều dài sợi chỉ vừa đánh dấu

→ Đó là chu vi của đồng tiền

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-2.23 trang 8 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>