YOMEDIA

Bài tập 1-2.3 trang 5 SBT Vật lý 6

Giải bài 1-2.3 tr 5 sách BT Lý lớp 6

Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 1-2.2.

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

a) GHĐ là 10cm và ĐCNN là 0,5cm.

b) GHĐ là 10cm và ĐCNN là 1mm.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-2.3 trang 5 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA