RANDOM

Bài tập 1-2.19 trang 8 SBT Vật lý 6

Giải bài 1-2.19 tr 8 sách BT Lý lớp 6

Để đo trực tiếp chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ, người ta:

A. Chì cần một thước thẳng

B. Chỉ cần một thước dây

C. Cần ít nhất một thước dây, một thước thẳng

D. Cần ít nhất hai thước dây 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C

Vì cần thước dây để đo chu vi cột nhà hình trụ, còn thước thẳng để đo chiều dài của nó.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-2.19 trang 8 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA