ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 1 Đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 1 về Đo độ dài online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. 6500; 65000
  • B. 65000; 650000
  • C. 650; 6500
  • D. 65000; 650
  • A. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1mm
  • B. Thước có GHĐ là 20cm và ĐCNN là 1mm
  • C. Thước có GHĐ là 0,5m và ĐCNN là 1cm
  • D. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1cm
   
   
  • A. đềximét (dm)
  • B. mét (m)
  • C. xentimét (cm)
  • D. milimét (mm)
  • A. GHĐ= 30 cm;ĐCNN= 1mm
  • B. GHĐ= 20cm;ĐCNN= 10mm
  • C. GHĐ= 10cm;ĐCNN=0,1mm
  • D. GHĐ= 15cm;ĐCNN= 1cm
  • A.  độ dài lớn nhất ghi trên thước.
  • B.  độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
  • C. độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
  • D. độ dài giữa 2 vạch chia nhỏ nhất trên thước.
 • Câu 6:

  Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em? 

  • A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm
  • B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.
  • C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.
  • D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.
 • Câu 7:

  Chọn thước đo thích hợp để đo bề dày cuốn Vật lí 6:

  • A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm 
  • B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm
  • C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
  • D. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 5cm
 • Câu 8:

  Chọn thước đo thích hợp để đo chu vi miệng cốc

  • A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm 
  • B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm
  • C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
  • D. Thựớc kẻ có GHĐ 2m và ĐCNN 1cm
 • Câu 9:

  Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước trong hình 

  • A. GHĐ là 10cm và ĐCNN 1mm
  • B. GHĐ là 20cm và ĐCNN 1cm
  • C. GHĐ là 100cm và ĐCNN 1cm
  • D. GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm
 • Câu 10:

  Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:

  Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là:

  • A. 1m và 1mm.       
  • B. 10dm và 0,5cm.
  • C. 100cm và 1cm. 
  • D. 100cm và 0,2cm.
 • Câu 11:

  Chọn phương án SAI.

  Người ta sử dụng dơn vị đo độ dài là 

  • A. Mét 
  • B. kilômét 
  • C. mét khối 
  • D. đềximét
 • Câu 12:

  Trước khi đo độ dài của một vật, cần phải ước lượng độ dài cần đo để 

  • A. Chọn dụng cụ đo thích hợp.
  • B. Chọn thước đo thích hợp.
  • C. Đo chiều dài cho chính xác.
  • D. Có cách đặt mắt cho đúng cách.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1