Vật lý 6 Bài 1: Đo độ dài

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Mời các em cùng tìm hiểu Bài 1: Đo độ dài - bài học đầu tiên của chương trình Vật lý 6 . Nội dung bài giảng giúp các em bổ sung thêm các kiến thức mới về hệ thống đơn vị đo độ dài trong đời sống, cách ước lượng độ dài và biết cách đo độ dài đúng quy tắc...Chúc các em học thật tốt!

Tóm tắt lý thuyết

I. Đơn vị đo độ dài:

1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài.

 • Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước việt nam là mét (kí hiệu: m).

 • Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét là:

  • Đềximét (dm) 1m = 10dm.

  • Centimet (cm) 1m = 100cm.

  • Milimet (mm) 1m = 1000mm.

 • Đơn vị đo độ dài thường dùng lớn hơn mét là: Kilomet (km) 1km = 1000m.

2. Ước lượng độ dài:

 • Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn và dùng thước kiểm tra lại

 • Ước lượng độ dài 1 gang tay bằng 12cm và dùng thước kiểm tra lại

II. Đo độ dài.

1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài:

 • Khi dùng thước đo, cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước.

 • Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

 • Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

 • Ví dụ:

  • Đo chiều rộng sách vật lý 6: Dùng thước có GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm.

  • Đo chiều dài sách vật lý 6: Thước dùng có GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm.

  • Đo chiều dài bàn học: Dùng thước có GHĐ: 2m; ĐCNN: 1cm.

2. Đo độ dài:

 • Sau khi phân nhóm, học sinh phân công nhau để thực hiện và ghi kết quả vào bảng 1.1 SGK.

Bảng 1.1 : Bảng kết quả đo độ dài

 Độ dài vật cần đo

 

 Độ dài ước lượng

 

 Chọn dụng cụ đo độ dài    Kết quả đo (cm) 
Tên thước        GHĐ         ĐCNN          Lần 1            Lần 2           Lần 3           \[t = \frac{{{t_1} + {t_2} + {t_3}}}{3}\]   

 Chiều dài của bàn học em

 

 ...cm              

 Bề dày cuốn sách Vật lý 6

 

 ...mm              

Bài tập minh họa

Bài 1:

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

1 m = (1) .... dm; 1 m = (2) .... cm;

1 cm = (3) .... mm; 1km = (4) .... m.

Hướng dẫn giải:

(1)  10 dm.                   (2)  100 cm.

(3)  10mm.                   (4)  1000m.

Bài 2:

Có 3 thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

- Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN  1 mm.

- Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo.

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Hướng dẫn giải:    

Câu a:

Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

Câu b:

Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

Câu c:

Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.

Lời kết

Qua bài giảng Đo độ dài​ này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

 • Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.

 • Ước lượng được độ dài cần đo, chọn dụng cụ đo phù hợp.

 • Cách đo độ dài một vật, biết đọc, ghi và tính giá trị trung bình các kết quả đo.

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua Giải bài tập Vật lý 6 Bài 1 và làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 1 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. Các em được làm bài thi MIỄN PHÍ để kiểm tra kiến thức cho bản thân nhé. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt, chuẩn bị sẵn sàng kiến thức để đạt thành tích cao nhất trong học tập !      

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn