AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ống Rơnghen đặt dưới hiệu điện thế UAK = 19995 V. Động năng ban đầu của của các electron khi bứt ra khỏi catôt là 8.10-19 J. Tính bước sóng  ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra.

  • A. 6,2.10-6m
  • B. 6,2.10-7 m
  • C. 6,2.10-8 m
  • D. 6,2.10-9 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>