YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một ống Rơnghen có điện áp giữa anốt và katốt là 2000V. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra là 

  • A. \(4,42.10^{-10}m\)
  • B. \(3,105.10^{-10}m\)
  • C. \(6,21.10^{-9}m\)
  • D. \(6,21.10^{-10}m\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(e.U=h.f_{max}=\frac{hc}{\lambda _{min}}\) 

  → \(\lambda _{min}=\frac{hc}{e.U}=6,21.10^{-10}(V)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON