ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một ống Rơnghen có điện áp giữa anốt và katốt là 2000V. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra là 

  • A. \(4,42.10^{-10}m\)
  • B. \(3,105.10^{-10}m\)
  • C. \(6,21.10^{-9}m\)
  • D. \(6,21.10^{-10}m\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(e.U=h.f_{max}=\frac{hc}{\lambda _{min}}\) 

  → \(\lambda _{min}=\frac{hc}{e.U}=6,21.10^{-10}(V)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON