AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.
  • B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
  • C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
  • D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước sóng của tia Rơn-ghen nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. 

  → \(f_R> f_{TN}\)

  Chọn đáp án  B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>