YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen ℓà 4.1018 Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là

  • A. 16,56 kV 
  • B. 17,56 kV 
  • C. 18,56 kV 
  • D. 19,56 kV 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(e.U=h.f_{max}=\frac{hc}{\lambda _{min}}\) 

  →  \(U=\frac{h.f_{max}}{e}=16,56kV\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3442

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA