• Câu hỏi:

  Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen ℓà 4.1018 Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là

  • A. 16,56 kV 
  • B. 17,56 kV 
  • C. 18,56 kV 
  • D. 19,56 kV 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(e.U=h.f_{max}=\frac{hc}{\lambda _{min}}\) 

  →  \(U=\frac{h.f_{max}}{e}=16,56kV\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC