YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một ống Culigio mỗi giây có \(2.10^{18}\) electron chạy qua ống. Xác định cường độ dòng điện chạy trong ống?

  • A. 3,2 A
  • B. 3,2mA
  • C. 0,32 A 
  • D. 0,64 A 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(I=n_e.e=2.10^{18}. 1,6.10^{-19}=3,2A\)

   

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA