YOMEDIA
NONE

Bài tập 40.2 trang 122 SBT Vật lý 12

Giải bài 40.2 tr 122 sách BT Lý lớp 12

Electron là hạt sơ cấp thuộc loại

A. leptôn.        B. hipêron.       

C. mêzôn.        D. nuclon.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Electron là hạt sơ cấp thuộc loại Leptôn.    

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.2 trang 122 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON