YOMEDIA
NONE

Bài tập 40.5 trang 122 SBT Vật lý 12

Giải bài 40.5 tr 122 sách BT Lý lớp 12

Trong phản ứng sau có bảo toàn khối lượng không ?

\({e^ - } + {e^ + } = 2\gamma \)

(êlectron + pôzitron ⇒ hai phôtôn) 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng 0, nhưng nó luôn luôn chuyển động, nên luôn có năng lượng dưới dạng động năng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.5 trang 122 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON