YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.3 trang 122 SBT Vật lý 12

Giải bài 40.3 tr 122 sách BT Lý lớp 12

Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp ?

A. prôtôn (p).       

B. anpha (α).

C. pôzitron (e+).       

D. êlectron (e).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Hạt anpha (α) không phải là hạt sơ cấp .

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.3 trang 122 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF