YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 208 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 208 sách GK Lý lớp 12

Phân loại các tương tác sau:

a) Lực ma sát;

b) Lực liên kết hóa học;

c) Trọng lực

d) Lực Lo- ren;

e) Lực hạt nhân

f) Lực liên kết trong phân rã β.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Phân loại các loại tương tác  sau: 

Câu a:

Lực ma sát: tương tác điện từ

Câu b:

Liên kết hóa học: tương tác điện từ.

Câu c:

Trọng lực: tương tác điện từ

Câu d:

Lực Lo - ren: tương tác điện từ

Câu e:

Lực hạt nhân: tương tác mạnh

Câu f :

Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 208 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON