RANDOM

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 40 Các hạt sơ cấp

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 40 về Các hạt sơ cấp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. Lực ma sát
  • B. Trọng lực
  • C. Lực Lo-ren
  • D. Lực hạt nhân
  • A. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ \(400m_e\)  đến  \(500m_e\)
  • B. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ \(300m_e\)  đến \(400m_e\)
  • C. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ \(200m_e\) đến \(300m_e\)
  • D. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ 0 đến \(200m_e\)
   
   
  • A. nhỏ hơn khối lượng Mêzôn
  • B. Nhỏ hơn khối lượng nuclôn.
  • C. lớn hơn khối lượng nuclôn.
  • D. nhỏ hơn khối lượng lepton
  • A. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • B. cùng khối lượng nhưng điện tích cùng dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • C. khác khối lượng nhưng điện tích cùng dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • D. khác khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
 • Câu 5:

  Tương tác của các hạt sơ cấp có bao nhiêu loại?

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1
 • Câu 6:

  Hađrôn không phải là các hạt 

  • A. sơ cấp, có khối lượng từ vài trăm đến vài nghìn lần me.                   
  • B. nhẹ như nơtrinô, electron, muyôn, tauon,…
  • C. gồm các mêzôn và barion.                
  • D. gồm các mêzôn p, mêzôn K, các nucleon và hipêron.
  • A. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • B. Cùng khối lượng.                
  • C. Cùng khối lượng và cùng điện tích.
  • D. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và có độ lớn khác nhau.
 • Câu 8:

  Trong các hạt sơ cấp, hạt và phản hạt của nó có đặc điểm nào sau đây: 

  • A. có cùng khối lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu nhau
  • B. có cùng khối lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau
  • C. có cùng năng lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu nhau
  • D. có cùng khối lượng nghỉ, cùng điện tích và luôn có spin bằng không
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)