YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.5 trang 91 SBT Vật lý 12

Giải bài 32.5 tr 91 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn s đưa đến :

A. Sự giải phóng một êlectron tự do.

B. Sự giải phóng một êlectron liên kết.

C. Sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.

D. Sự phát ra một phôtôn khác

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D. 

Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn s đưa đến sự phát ra một phôtôn khác

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.5 trang 91 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF