YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.15 trang 93 SBT Vật lý 12

Giải bài 32.15 tr 93 sách BT Lý lớp 12

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20 % công suất của chùm sáng kích thích. Tính tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng kích thích và số phôtôn ánh sáng phát quang trong cùng một khoảng thời gian. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi λkt, λpq là bước sóng của ánh sáng kích thích và của ánh sáng phát quang.

Lượng tử năng lượng của ánh sáng kích thích :

\({\varepsilon _{kt}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _{kt}}}} = \frac{{hc}}{{0,{{26.10}^{ - 6}}}}\)

Lượng tử năng lượng của ánh sáng phát quang.

\({\varepsilon _{pq}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _{pq}}}} = \frac{{hc}}{{0,{{52.10}^{ - 6}}}}\)

Gọi Pkt và Ppq là công suất của dòng ánh sáng kích thích và của dòns ánh sáng phát quang.

Ta có : Ppq = 0,2Pkt

Số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu đến chất phát quang trong 1 giây :

\({N_{kt}} = \frac{{{P_{kt}}}}{{{\varepsilon _{kt}}}} = \frac{{{P_{kt}}.0,{{26.10}^{ - 6}}}}{{hc}}\)

Số phôtôn phát quang phát ra trong 1 giây :

\({N_{pq}} = \frac{{{P_{pq}}}}{{{\varepsilon _{pq}}}} = \frac{{{P_{pq}}.0,{{52.10}^{ - 6}}}}{{hc}} = \frac{{0,2.{P_{kt}}.0,{{52.10}^{ - 6}}}}{{hc}}\)

Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng kích thích và số phôtôn ánh sáng phát quang trong cùng một thời gian :

\(K = \frac{{{N_{kt}}}}{{{N_{pq}}}} = \frac{{0,26}}{{0,2.0,52}} = 2,5\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.15 trang 93 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF