YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.7 trang 91 SBT Vật lý 12

Giải bài 32.7 tr 91 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C. 

Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.7 trang 91 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF