YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8 trang 157 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 157 sách GK Lý lớp 11

Trong mạch điện hình 25.5, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L = 0,2 H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.

Hình 25.5 bài 8 trang 157 SGK Vật lí lớp 11

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài tính nhiệt lượng tỏa ra trong mạch điện.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính năng lượng ban đầu của cuộn cảm :  \(Q=\frac{1}{2}Li^2 \)

  • Bước 2: Lập luận phần năng lượng \(Q\) đã được chuyến hóa hoàn toàn thành nhiệt năng \(W\) tỏa ra : \(Q=W\)

  • Bước 3: Thay số tính toán để tìm \(W\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

 • Ta có: 

  • Năng lượng ban đầu của cuộn cảm (khi K ở a):  \(Q=\frac{1}{2}Li^2 \)

  • Khi chuyển K sang b, năng lượng này chuyến hóa hoàn toàn thành nhiệt năng tỏa ra trên điện trở R.

  • Ta có: \(Q = W =\frac{1}{2} .0,2. (1,2)^2 = 0,144J\).

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 157 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON