ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.5 trang 64 SBT Vật lý 11

Bài tập 25.5 trang 64 SBT Vật lý 11

Khi dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong thời gian 10 ms, thì suất điện động tự cảm trong cuộn cảm có giá trị trung bình là 64 V. Xác định độ tự cảm của cuộn cảm này.

A. 32 mH.               B. 40 mH.          

C. 250 mH.             D. 4,0 H. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.5 trang 64 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1