YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị trên hình 41.5. lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Tính suất điện động tự cảm trong ống.

bài 41 hiện tượng tự cảm SGK Vật lí 11 Nâng cao

a) Từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm t = 0,05s.

b) Từ thời điểm t = 0,05s về sau.    

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

n = 2000 = 2.103 vòng/m

V = 500cm3 = 5.10-4 m3

Hệ số tự cảm của ống dây:

\(\begin{array}{l} L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V\\ = 4\pi {.10^{ - 7}}{\left( {{{2.10}^3}} \right)^2}.\left( {{{5.10}^{ - 4}}} \right)\\ \Rightarrow L = 2,{512.10^{ - 3}}\left( H \right) \end{array}\)

Suất điện động tự cảm \({e_{tc}} =  - L\frac{{{\rm{\Delta }}i}}{{{\rm{\Delta }}t}}\) (dấu trừ thể hiện định luật Len-xơ)

a) Từ t1 = 0 đến t2= 0,05 (s):  \({\rm{\Delta }}t = 0,05\left( s \right)\)

Ta có: \({e_{tc}} = 2,{512.10^{ - 3}}.\frac{{5 - 0}}{{0,05}} = 0,25\left( V \right)\)

b) Từ thời điểm t = 0,05 về sau thì ta thấy: Δi = 0

→ Suất điện động tự cảm trong ống là: \({e_{tc}} = 0\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF