YOMEDIA
UREKA

Bài tập 25.10* trang 66 SBT Vật lý 11

Bài tập 25.10* trang 66 SBT Vật lý 11

Một mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 90 V và điện trở trong không đáng kể mắc nối tiếp với một cuộn dây dãn có độ tự cả 50 mH và một điện trở 20Ω. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch tại thời điểm :

a) Khi dòng điện i trong mạch có cường độ I0 = 0.

b) Khi dòng điện i trong mạch có cường độ I = 2,0 A. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch: E + etc = (R + r)i

Vì r = 0 nên ta có :

\(E - L\frac{{{\rm{\Delta }}i}}{{{\rm{\Delta }}t}} = Ri\)

Từ đó suy ra tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch:

a) Khi i = I0= 0:

\(\frac{{{\rm{\Delta }}i}}{{{\rm{\Delta }}t}} = \frac{E}{L} = \frac{{90}}{{{{50.10}^{ - 3}}}} = 1,{8.10^3}A/s\)

b) Khi i = I= 2A:  

\(\frac{{{\rm{\Delta }}i}}{{{\rm{\Delta }}t}} = \frac{{E - RI}}{L} = \frac{{90 - 20.2,0}}{{{{50.10}^{ - 3}}}} = 1,{0.10^3}A/s\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.10* trang 66 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF