YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn phương án đúng

Sự biến đổi của dòng điện trong một mạch điện theo thời gian được cho trên hình  41.4. Gọi suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0s đến 1s là e1, từ 1s đến 3s là e2.

bài 41 hiện tượng tự cảm SGK Vật lí 11 Nâng cao

Ta có: 

A. e1=e          

B. e1=2e        

C. e1=3e       

D. \({e_1} = \frac{1}{2}{e_2}\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Suất điện động tự cảm t1 = 0 đến t2 = 1 (s) là

\(\,{e_1} =  - L\frac{{{\rm{\Delta }}i}}{{{\rm{\Delta }}t}} =  - L\frac{{1 - 2}}{1} = L\) (V)

Suất điện động tự cảm từ t2 = 1 (s) đến t3= 3 (s) là:

\({e_2} =  - L\frac{{{\rm{\Delta }}i}}{{{\rm{\Delta }}t}} =  - L\frac{{0 - 1}}{2} = \frac{L}{2}\)

Vậy e1 = 2e2

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 199 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF