YOMEDIA
UREKA

Bài tập 25.9* trang 65 SBT Vật lý 11

Bài tập 25.9* trang 65 SBT Vật lý 11

Một cuộn dây dẫn có độ tự cảm 3,0 H được nối với nguồn điện có suất điện động 6,0 V và điện trở trong rất nhỏ không đáng kể. Sau khoảng thời gian bao lâu tính từ lúc nối cuộn dây dẫn với nguồn điện, cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5,0 A. Giả sử cường độ dòng điện tăng đều theo thời gian 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch : Tổng các suất điện động trong mạch bằng tổng điện trở toàn mạch nhân với cường độ dòng điện mạch chính.

E + etc = (R + r)i

Vì R + r = 0 , nên ta có :

\(E - L{{\Delta i} \over {\Delta t}} = 0\)

Trong khoảng thời gian Δt, cường độ dòng điện i chạy trong cuộn dây dẫntăng dần đều từ giá trị I0 = 0 đến I = 5,0 A, tức là :

Δi = I – I0 = I

Từ đó ta suy ra :

\({\rm{\Delta }}t = \frac{L}{E}I = \frac{{3,0}}{{6,0}}.5,0 = 2,5s\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.9* trang 65 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON