YOMEDIA
UREKA

Bài tập 25.4 trang 64 SBT Vật lý 11

Bài tập 25.4 trang 64 SBT Vật lý 11

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,10 H. Xác định suất điện động tự cảm trong cuộn cảm này khi cường độ dòng điện trong nó biến thiên đều 200 A/s.

A. 10V                              B. 20V                       

C. 0,10kV                          D. 2,0kV 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Suất điện động tự cảm trong cuộn cảm bằng 20V     

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.4 trang 64 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF