ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.6 trang 65 SBT Vật lý 11

Bài tập 25.6 trang 65 SBT Vật lý 11

Xác định năng lượng từ trường tích luỹ trong cuộn cảm có độ tự cảm 2,0 mH khi có dòng điện cường độ 10 A chạy trong cuộn cảm.

A. 50.10-3J              B. 100 mJ.    

C. 1,0 J.                  D. 0,10 kJ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Năng lượng từ trường tích luỹ trong cuộn cảm có độ tự cảm 2,0 mH bằng 100 mJ 

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.6 trang 65 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1