ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.3 trang 64 SBT Vật lý 11

Bài tập 25.3 trang 64 SBT Vật lý 11

Câu nào dưới đây nói về hệ số tự cảm của ống dây điện là không đúng?

A. Là một hệ số - gọi là độ tự cảm, đặc trưng cho mức độ tự cảm của mạch điện, chỉ phụ thuộc cấu tạo và kích thước của mạch điện.

B. Là một hệ số xác định mối quan hệ tỉ lệ giữa suất điện động tự cảm trong mạch và tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch đó.

C. Là một hệ số tính theo công thức \(L = \frac{i}{{\rm{\Phi }}}\) và đo bằng đơn vị Henry (H).

D. Là một hệ số đặc trưng cho mức độ tự cảm của ống dây điện dài hình trụ, tính theo công thức \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}.\frac{{{N^2}}}{\ell }S\) với N là số vòng dây, llà độ dài và S là diện tích tiết diện của ống dây. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Là một hệ số tính theo công thức \(L = \frac{i}{{\rm{\Phi }}}\) và đo bằng đơn vị Henry (H). 

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.3 trang 64 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Thị Thu Vân

  một vòng dây phẳng có diện tích 80cm^2 đặt trong từ trường đều B = 0,3.10^-3T véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Đột ngột véc tơ cảm ứng từ đổi hướng. Trong 10-3s trong thời gian đó suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:
  A. 4,8.10-2 V
  B. 0,48 V
  C.4,8.10-3 V
  D. 0,24 V

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1