YOMEDIA
UREKA

Bài tập 25.7 trang 65 SBT Vật lý 11

Bài tập 25.7 trang 65 SBT Vật lý 11

Ống dây dẫn hình trụ có lõi chân không, dài 20 cm, gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích 100cm2.

a) Tính độ tự cảm của ống dây.

b) Tính độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây khi dòng điện chạy qua ống dây tăng đều từ 0 đến 5,0 A trong thời gian 0,10 s.

c) Tính năng lượng từ trường tích luỹ trong ống dây khi cường độ dòng điện chạy qua ống dây đạt tới giá trị 5,0 A. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Độ tự cảm của ống dây dẫn:  

\(\begin{array}{l} L = 4\pi {.10^{ - 7}}.\frac{{{N^2}}}{\ell }S\\ \Rightarrow L = 4.3,{14.10^{ - 7}}.\frac{{{{1000}^2}}}{{{{20.10}^{ - 2}}}}{.100.10^{ - 4}} = 6,{28.10^{ - 2}}H \end{array}\)

b) Độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây dẫn:

\(\left| {{e_{tc}}} \right| = L\left| {\frac{{{\rm{\Delta }}i}}{{{\rm{\Delta }}t}}} \right| = 6,{28.10^{ - 2}}.\frac{{5,0 - 0}}{{0,10}} = 3,14V\)

c) Năng lượng từ trường tích lũy trong ống dây dẫn:

\(W = \frac{{L{i^2}}}{2} = \frac{1}{2}.6,{28.10^{ - 2}}.{(5,0)^2} = 0,785J\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.7 trang 65 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF