YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.1 trang 11 SBT Vật lý 11

Bài tập 5.1 trang 11 SBT Vật lý 11

 Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn ?

A. qEd   

B. qE

C. E.d   

D. Không có biểu thức nào 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Biểu thức E.d biểu diễn một đại lượng có đơn vị là Vôn .

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 11 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF