YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.10 trang 13 SBT Vật lý 11

Bài tập 5.10 trang 13 SBT Vật lý 11

Bắn một êlectron với vận tốc v0  vào điện trường đều giữa hai bản kim loai phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại (Hình 5.2). Hiệu điện thế giữa hai bản là U.

a) Electron sẽ bị lệch về phía bản dương hay bản âm ?

b) Biết rằng êlectron bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Viết biểu thức tính công của lực điện trong sự dịch chuyển của êlectron trong điện trường.

c) Viết công thức tính động năng củạ êlectron khi bắt đầu ra khỏi điện trường.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Electron bị lệch về phía bản dương.

b) Gọi O là điểm mà electron bắt đầu bay vào điện trường của tụ điện, A là điểm mà electron bắt đầu bay ra khỏi tụ điện. A nằm sát mép bản dương, d là khoảng cách giữa hai bản, dAO là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm A trên  và điểm O; U là hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm; E là cường độ điện trường giữa hai bản (Hình 5.2G).

Ta có U = Ed; UAO = EdAO với dAO = d/2 thì UAO = U/2.

Công của lực điện tác dụng lên electron là AOA = eUOA với e < 0.

Vì UOA = - UAO nên ta có AOA = -eU/2.

c) Công của lực điện làm tăng động năng của electron: 

\(\begin{array}{l} {A_{OA}} = {W_{dA}} - {W_{dO}}\\ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{{\rm{W}}_{{d_A}}} = {{\rm{W}}_{{d_O}}} + {A_{OA}}}\\ {}&{{{\rm{W}}_{{d_A}}} = \frac{{mv_0^2}}{2} - \frac{{eU}}{2}}\\ {}&{{{\rm{W}}_{{d_A}}} = \frac{{mv_0^2 - eU}}{2}} \end{array}} \right. \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.10 trang 13 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF