YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.5 trang 12 SBT Vật lý 11

Bài tập 5.5 trang 12 SBT Vật lý 11

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng.

A. Điện thế ở M là 40 V.

B. Điện thế ở N bằng 0.

C. Điện thế ở M có giá trị dương, ờ N có giá trị âm.

D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N là 40 V.  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N là 40 V.  

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 12 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF