YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 40 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 40 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 200V. Hai bản tụ điện cách nhau d = 4 mm. Hãy tính mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l} U = 200\left( V \right),d = 4\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow E = \frac{U}{d} = \frac{{200}}{{{{4.10}^{ - 3}}}} = {50.10^3}\left( {V/m} \right) \end{array}\)

Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện là:

\(W = \frac{{\varepsilon {E^2}}}{{{{9.10}^9}.8\pi }} = \frac{{{{({{50.10}^3})}^2}}}{{{{9.10}^9}.8\pi }} = 0,011\left( {J/{m^3}} \right)\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 40 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF