YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 40 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 40 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một tụ điện có điện dung C = 5μF được tích điện, điện tích của tụ điện \(Q = {10^{ - 3}}C\) . Nối tụ điện đó vào bộ acquy có suất điện động ℰ = 80V; bản tích điện dương nối với cực dương, bản tích điện âm nối với cực âm của bộ acquy. Hỏi khi đó năng lượng của bộ acquy tăng lên hay giảm đi? Tăng hay giảm bao nhiêu lần. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l} C = 5\mu F = {5.10^{ - 6}}F\\ Q = {10^{ - 3}}\left( C \right);U = 80\left( V \right) \end{array}\)

  • Năng lượng của tụ điện lúc chưa nối vào 2 cực acquy:

\(W = \frac{{{Q^2}}}{{2C}} = \frac{{{{\left( {{{10}^{ - 3}}} \right)}^2}}}{{{{2.5.10}^{ - 6}}}} = {10^{ - 1}} = 0,1\left( J \right)\)

  • Khi nối 2 bản cực tụ điện vào 2 điện cực của acquy có U=80 (V) lúc này năng lượng của tụ điện là :

\(W' = \frac{{C{U^2}}}{2} = \frac{{{{5.10}^{ - 6}}{{.80}^2}}}{2} = 0,016\left( J \right)\)

 Ta thấy \(W > W'\) nên năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng là:

\({\rm{\Delta }}W = W - W' = 0,1 - 0,016 = 0,084\left( J \right)\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON