YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.2 trang 11 SBT Vật lý 11

Bài tập 5.2 trang 11 SBT Vật lý 11

Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6.10-19C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. + 32V                     B. – 32V                    

C. + 20V                     D. – 20V

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Điện thế tại điểm M bằng 20V .

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 11 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON