YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.4 trang 12 SBT Vật lý 11

Bài tập 5.4 trang 12 SBT Vật lý 11

Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động

A. dọc theo một đường sức điện.

B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.

C. từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

D. từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Ion đó sẽ chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.4 trang 12 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON