YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.3 trang 12 SBT Vật lý 11

Bài tập 5.3 trang 12 SBT Vật lý 11

Một êlectron (-e = -1,6.10-19 C) bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V. Công mà lực điện sinh ra sẽ là :

A.  + 1,6.10-19J           

B. - 1,6.10-19J             

C. + 1,6.10-17J            

D. - 1,6.10-17 J 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Công mà lực điện sinh ra là - 1,6.10-17 J 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.3 trang 12 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF