AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5 m xuống. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 

  • A. 8,899 m/s.      
  • B. 10 m/s.        
  • C. 5 m/s.               
  • D. 2 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, chiều dương hướng xuống.

  Ta có phương trình vận tốc: v = gt = 10t.

  Phương trình tọa độ \(x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 5{t^2}\).

  Khi chạm đất thì \(x = 5 = 5t_G^2 \Rightarrow {t_G} = 1s\).

  Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là v = 10t = 10 m/s.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>