YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5 m xuống. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 

  • A. 8,899 m/s.      
  • B. 10 m/s.        
  • C. 5 m/s.               
  • D. 2 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, chiều dương hướng xuống.

  Ta có phương trình vận tốc: v = gt = 10t.

  Phương trình tọa độ \(x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 5{t^2}\).

  Khi chạm đất thì \(x = 5 = 5t_G^2 \Rightarrow {t_G} = 1s\).

  Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là v = 10t = 10 m/s.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON