AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4 s. Lấy g = 10 m/s2 . Tính: Độ cao nơi thả vật? 

  • A. 40 m.     
  • B.  80 m.         
  • C. 120 m.         
  • D. 160 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Chọn gốc tọa độ là vị trí thả vật, chiều dương hướng xuống.

  Ta có \(x = \frac{{g{t^2}}}{2} = 5{t^2}\) 

  Độ cao nơi thả vật là \(x = {5.4^2} = 80m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA