AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4 m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch. Lấy g = 10 m/s2. Để cho viên gạch lúc người kia bắt được bằng không thì vận tốc ném là 

  • A.  6,32 m/s.    
  • B. 8,94 m/s2.    
  • C. 6,32 m/s2.        
  • D. 8,94 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chọn gốc tọa độ tại vị trí ném, chiều dương hướng lên.

  Áp dụng công thức độc lập thời gian và kết hợp điều kiện tại h = 4m thì v = 0 ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {v^2} - v_0^2 = 2as \Leftrightarrow 0 - v_0^2 =  - 2gh\\
   \Rightarrow v_0^2 = 2.10.4 \Leftrightarrow v = \sqrt {80}  = 8,94m/s
  \end{array}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>