YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật được thả rơi không vận tốc đầu khi vừa chạm đất có v = 70m/s, g = 10m/s2   .  Xác định quãng đường rơi của vật.

  • A. 245m
  • B. 250m
  • C. 255m
  • D. 260m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quãng đường rơi của vật là: 

  \({v^2} - \,{v_0}^2 = 2.g.S \to S = \frac{{{v_2}^2 - {v_0}^2}}{{2a}} = 245m\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON