YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật được thả rơi không vận tốc đầu khi vừa chạm đất có v = 70m/s, g = 10m/s2   .  Xác định quãng đường rơi của vật.

  • A. 245m
  • B. 250m
  • C. 255m
  • D. 260m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quãng đường rơi của vật là: 

  \({v^2} - \,{v_0}^2 = 2.g.S \to S = \frac{{{v_2}^2 - {v_0}^2}}{{2a}} = 245m\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON