YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao cực đại đạt được là 

  • A. v02 = gh      
  • B. v02 = 2.gh            
  • C. v02 = gh/2.         
  • D. v0 = 2.gh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao cực đại đạt được là \({v_0} = \sqrt {2gh}  \Rightarrow v_0^2 = 2gh\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON