YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất, g = 10m/s2Tính vận tốc lúc vừa chạm đất.

  • A. 30 m/s
  • B. 20 m/s
  • C. 15 m/s
  • D. 25 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thời gian để vật rơi đến đất là: 

  \(S = \frac{1}{2}g{t^2} \to t = \sqrt {\frac{{2S}}{g}}  = 2s\)

  Vận tốc lúc vừa chạm đất :  \(v{\rm{ }} = {\rm{ }}gt{\rm{ }} = {\rm{ }}20{\rm{ }}m/s\)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON