YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất, g = 10m/s2Tính vận tốc lúc vừa chạm đất.

  • A. 30 m/s
  • B. 20 m/s
  • C. 15 m/s
  • D. 25 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thời gian để vật rơi đến đất là: 

  \(S = \frac{1}{2}g{t^2} \to t = \sqrt {\frac{{2S}}{g}}  = 2s\)

  Vận tốc lúc vừa chạm đất :  \(v{\rm{ }} = {\rm{ }}gt{\rm{ }} = {\rm{ }}20{\rm{ }}m/s\)

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON