YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đấy, hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá đó từ h = 4h thì thời gian rơi là bao nhiêu?

  • A. 5s
  • B. 4s
  • C. 2s
  • D. 1s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  h = \frac{1}{2}g{t^2} \to t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = 1\\
  h' = \frac{1}{2}g{t_1}^2 \to {t_1} = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.4h}}{g}}  = 2s
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON