YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đấy, hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá đó từ h = 4h thì thời gian rơi là bao nhiêu?

  • A. 5s
  • B. 4s
  • C. 2s
  • D. 1s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  h = \frac{1}{2}g{t^2} \to t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = 1\\
  h' = \frac{1}{2}g{t_1}^2 \to {t_1} = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.4h}}{g}}  = 2s
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON