YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt v = 30m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào?  Lấy g = 9,8m/s2.
   

  • A. 45,9m
  • B. 49,5m
  • C. 65,9m
  • D. 40,2 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(v{\rm{ }} = {\rm{ }}{v_0} + {\rm{ }}gt \to {\rm{ }}t{\rm{ }} = {\rm{ }}3,06s\)

  Quãng đường vật rơi: \(h = S = \frac{1}{2}g{t^2} = 45,9m\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6894

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON