YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt v = 30m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào?  Lấy g = 9,8m/s2.
   

  • A. 45,9m
  • B. 49,5m
  • C. 65,9m
  • D. 40,2 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(v{\rm{ }} = {\rm{ }}{v_0} + {\rm{ }}gt \to {\rm{ }}t{\rm{ }} = {\rm{ }}3,06s\)

  Quãng đường vật rơi: \(h = S = \frac{1}{2}g{t^2} = 45,9m\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6894

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON