YOMEDIA
NONE

Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện chu trình 12341 như đã vẽ trên đồ thị p – V ở Hình 8.2. Nó gồm hai quá trình đẳng áp 12 và 34, hai quá trình đẳng tích 23 và 41.Các trạng thái 1 và 3 nằm trên đường đẳng nhiệt 13. Hãy tính công của chu trình, biết rằng nhiệt độ ở trạng thái 4 là T4= 300 K và nhiệt độ ở trạng thái 2 là T2= 390 K.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Trước hết áp dụng định luật Sác-lơ đối với hai quá trình đẳng tích, ta tìm được \({T^2} = {T_2}{T_4}\) , Trong đó T là nhiệt độ của quá trình đẳng nhiệt. muốn tính công mà khí thực hiện trong chu trình, ta tính diện tích hình chữ nhật 1234.

    Biểu thức tính công của chu trình là \({A'} = R{\rm{[}}{T_2} + {T_4} - 2{({T_2}{T_4})^{1/2}}{\rm{]}}\).

    \(A'=49\, J.\)

      bởi Song Thu 04/01/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF