YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 100 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 100 sách GK Lý lớp 10

Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:

a) lực căng của dây;

b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Hình 17.9 bài 6 trang 100 SGK Vật lí lớp 10

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định lực căng của dây lên mặt phẳng nghiêng và phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên vật

  • Bước 2: Tìm điều kiền cân bằng của vật dưới tác dụng của \(\overrightarrow P ,\overrightarrow N \) và \(\overrightarrow T \)

  • Bước 3: Tìm mối liên hệ giữa \(\overrightarrow T \) và \(\overrightarrow P \) trong tam giác ⇒ Rút ra tỉ số và tìm T

  • Bước 4: Dựa vào kết quả phân tích lực, tính N theo công thức : \(N = Pcos\alpha\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

Lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ:

Câu a:

 • Khi vật m cân bằng. Ta có:

  + = 

 +  =   =>  = 

 • Xét ∆P'NO, ta có: \(sin\alpha\) =   = 

\(T = P sin\alpha\)

\(T = mg sin30^o = 2.9,8. \frac{1}{2}=9,8 (N)\) = 9,8 (N)

Câu b:

 • Ta có:          

 \(cos\alpha =\frac{N}{P'}\) = 

 \(N = Pcos\alpha = mgcos \alpha = 3. 9,8.\frac{\sqrt{3}}{2}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 100 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON