ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 17 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 17 về Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về trọng tâm của một vật rắn

  • A. Có thể trùng với tâm đối xứng của vật
  • B. Phải là một điểm trên vật
  • C. Có thể ở trên trục đối xứng của vật
  • D. Phụ thuộc sự phân bố khối lượng của vật
  • A. Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau
  • B. Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn
  • C. Trọng tâm của bản kim loại hình chữ nhật nằm tại tâm (giao điểm hai đường chéo) của hình chữ nhật đó
  • D. Vật treo vào dây nằm cân bằng thì dây treo có phương thẳng đứng và đi qua trọng tâm G của vật
   
   
 • Câu 3:

  Treo một vật bằng một sợi dây như hình vẽ, khi vật cân bằng, dây treo không trùng với:

  • A. đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật
  • B. đường thẳng đứng đi qua điểm treo vật N
  • C. trục đối xứng của vật
  • D. đường thẳng đứng nối điểm treo vật N và trọng tâm của vật
 • Câu 4:

  Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc \(\alpha = 45^o\) . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg . Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/s2.  Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

  • A. \(N_1 = N_2 = 8N\)
  • B. \(N_1 = N_2 = 15N\)
  • C. \(N_1 = N_2 = 12N\)
  • D. \(N_1 = N_2 = 14N\)
 • Câu 5:

  Một quả cầu có trọng lượng P = 40N được treo vào tường nhờ 1 sợi dây hợp với mặt tường một góc = \({30^o}\) . Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác định lực căng của dây  của tường lên quả cầu.

  • A. \(T = 42,74N\)
  • B. \(T = 36,19N\)
  • C. \(T = 46,18N\)
  • D. \(T = 42,23N\)
 • Câu 6:

  Chọn phương án đúng

  Muốn cho một vật đứng yên thì 

  • A.  hợp lực của các lực đặt vào vật không đổi.
  • B. hai lực đặt vào vật ngược chiều.
  • C. các lực đặt vào vật phải đồng quy. 
  • D. hợp lực của các lực đặt vào vật bằng 0.
 • Câu 7:

  Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là 

  • A. có giá đồng phẳng, có hợp lực bằng 0.
  • B. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực khác 0.
  • C.  có giá đồng quy, có hợp lực bằng 0.
  • D. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực bằng 0.
 • Câu 8:

  Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình vẽ. Lực căng dây có độ lớn T= T2 = 10N, góc θ = 37o. Trọng lượng của thanh bằng

     

  • A. 10 N.
  • B. 20 N.
  • C. 12 N.
  • D. 16 N.
 • Câu 9:

  Một quả cầu đồng chất có khối lượng 4 kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc α=30o. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn 

  • A. 23 N.
  • B. 22,6 N.
  • C.  20 N.
  • D. 19,6 N.
  • A. 16 N.
  • B.  20 N.
  • C. 15 N. 
  • D. 12 N.
  • A. không đổi.
  • B. giảm dần.
  • C.  tăng dần.
  • D. bằng 0.
  • A. Định luật I Niu-tơn.
  • B. Định luật II Niu-tơn.
  • C. Định luật III Niu-tơn. 
  • D. Tất cả đều đúng.
  • A. mg/2    
  • B. mg/√2
  • C.  mg/2√2      
  • D. mg
  • A. 1/2(mg); mg
  • B. mg√3/2; mg
  • C. mg; mg√3/2   
  • D. mg; 1/2(mg)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1